Dnen AliExpress zitky

Za prv, nael jsem modul s ESP32 za $2.85. Jet nedvno jsem na pednkch prorokoval, e spadne pod $10. Kdy spadl pod $5, nakoupil jsem si njak (a nechal leet v uplku). Te je za 65 K. pln se stydm, e jet pouvm ESP8266 a ne u jen a pouze ESP32 🙂

Za druh, dnes mi pilo 20 vodotsnch idel s DS18B20 a tentokrt jsou vechna vadn. Posledn msce byla vadn teba tetina nebo polovina, ale 100 % vadnch? To je novinka. Pod jet nemm ‘esk’ senzory z hwkitchen, protoe ty jsou taky z ny a pan Horek neml as je jet otestovat.

Za tet, vyskoily tam na m levn displeje. Vechno dneska stoj tak max do 40 K. Chtl jsem si zat nakupovat, ale pak jsem si vzpomnl, e mm nkde seznam tch, co jsem koupil minule, tak jsem se do nj dval a zhrozil se – mm doma asi 15 displej! Take dn dal nkupy, na displeje stop stav, pod stromekem nic nebude 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...