ESP32, rychlost GPIO a Lua
Tento lnek navazuje na podobn, ponkud letit, lnek ESP8266, rychlost GPIO a Lua z ledna 2017, kter zase lehce navazuje na Brutln optimalizace kdu za pouit logickho analyztoru . Ve zstalo stejn, jen jsem vymnil mikrokontrolr za ESP32 a ja…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...