Ptel jsem tak njak zmaten. Je njak rozdl mezi ESP-WROOM-32 a ESP32-WROOM-32?

Zanm potkvat ty to dv oznaen a njak nemohu zjistit, jestli je to ten sam modul nebo ne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...